PRIVACYBELEID
MAKE FASHION

Laatst gewijzigd op 11 augustus 2020
De privacy van jouw gegevens is belangrijk
voor ons en we willen dan ook open en transparant zijn over wat we doen met
jouw persoonsgegevens. Hieronder kun je ons beleid vinden waarin we zo
duidelijk mogelijk proberen uit te leggen hoe jouw gegevens verwerkt en
beschermd worden en wat je rechten zijn. Bij dit beleid praten we over
verwerking van persoonsgegevens voor zowel bezoekers als klanten.

Wie is de beheerder van jouw persoonsgegevens?

Het Nederlandse bedrijf MAKE fashion &
accessoires, gevestigd aan de oudebildtdijk 699, 9079NA te Sint jacobiparochie.
(KvK nummer 59078421) (Btw-identificatienummer: NL002319964B35) is de beheerder
van de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt en is dan ook
verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht
inzake gegevensbescherming. MAKE fashion bepaalt welke van je persoonsgegevens
verwerkt worden, waarom en voor hoelang. Dit zal nooit zonder reden
plaatsvinden, en we zullen je persoonsgegevens nooit aan derden doorverkopen.

Doorgifte aan derden

Alleen de personen die door MAKE fashion
zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te
verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren hebben toegang tot
jouw persoonsgegevens.

MAKE fashion kan voor de in dit privacy
statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker inschakelen. MAKE
fashion sluit met elke verwerker een overeenkomst die erop ziet dat de
verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Voor het overige zal MAKE fashion jouw
persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift
of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van MAKE fashion
in jouw belang is.

Wat houden persoonsgegevens in en voor welke doeleinden worden ze gebruikt?

Hiermee wordt alle info aangeduid die te
herleiden is naar een individu (dit kan direct of indirect), de naam van de
persoon hoeft hierbij niet bekend te zijn. Zo woont Persoon X op een bepaald
adres, plaatst bestellingen onder klantnummer ABC en woont in Utrecht. Hierbij
is niet per se duidelijk wie persoon X is. Andere informatie die verzameld zou
kunnen worden zijn e-mailadres, telefoonnummer en cookie ID’s.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor:

 • Bezoek
  aan onze website
 • Gebruik
  van onze website
 • Het aanmaken
  en beheren van accounts
 • Verwerking
  van bestellingen
 • Verwerking
  van vragen en klachten
 • Optimaliseren
  van onze marketing uitingen
 • Het
  optimaal functioneren van de webshop
 • Het
  verbeteren van deze website


Verwerking van persoonsgegevens door derden

Om jouw ervaring bij MAKE fashion
onvergetelijk te maken hebben wij hulp nodigen van partners die een deel van de
diensten uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezorgen van je pakketje
bij jou thuis. Zolang deze partners jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht
van MAKE fashion, gebeurt dit in de rol van verwerker. Om de afspraken die wij
met jou hebben met betrekking tot beveiliging, geheimhouding en jouw rechten te
waarborgen, zijn deze opgenomen in verwerkingsovereenkomsten die we hebben
afgesloten met deze derden/partners.

Om je een beeld te geven van dergelijke
partners, leggen we hieronder uit wat voor diensten zij ons in ondersteunen.
        –   Logistieke
en operationele:
Denk aan pakketbezorgers.
        –   Marketing: om jouw van relevante advertenties te kunnen voorzien maken wij
gebruik van software als Google AdWords.
           Analyses: om het gebruik van onze website te meten en te analyseren maken wij
gebruik van software als o.a. Google Analytics.
        –   IT: Voor onderhoud, verbetering en beheer van onze shop maken wij gebruik van
systemen als Woocommerce.
        –   Verwerking van contactmomenten: behandelen van vragen en het afhandelen van klachten.

Wat zijn jouw rechten?

Hieronder zullen we proberen zo helder en
beknopt mogelijk uit te leggen waar je precies recht op hebt als klant.

Recht op toegang
Je hebt op ieder moment het recht om op te vragen welke informatie wij van jou
bewaren. Mocht je toegang willen hebben tot deze gegevens dan mag je een mail
versturen naar info@makefashionenaccessoires.com

Recht op portabiliteit
Je hebt het recht om de gegevens die we van jou hebben op te vragen en te
ontvangen. Wij zullen dit samenvoegen en naar jou versturen.

Recht op correctie
Als wij gegevens van jou hebben die niet kloppen of onvolledig zijn, heb je het
recht om dit te laten corrigeren. Heb je een account bij MAKE fashion? Dan kun
je dit heel makkelijk zelf doen binnen de instellingen van je account.

Recht op verwijdering
Als MAKE fashion persoonsgegevens van jou verwerkt heb je het recht om deze
persoonsgegevens te laten verwijderen, met uitzondering van onderstaande
situaties:

 • Je hebt
  nog een bestelling open staan die nog niet is afgerond of al is verzonden;
 • Je hebt
  momenteel iets lopen bij onze klantenservice;
 • Je hebt
  nog een betalingsverplichting bij MAKE fashion;
 • Je hebt
  in de afgelopen 5 jaar misbruik gemaakt van onze diensten of je wordt
  ervan verdacht dit te hebben gedaan;
 • Als je
  een aankoop hebt gedaan bij ons bewaren je we persoonsgegevens vanwege de
  te verwerken transactie in onze boekhouding.

Recht op bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je
bijvoorbeeld niet dat we deze verwerken voor direct marketing, dan kun je dit
aangeven. Dit mag via de mail; info@makefashionenaccessoires.com

Recht op restrictie
Je hebt als klant het recht om MAKE fashion te verzoeken de verwerking van jouw
persoonsgegevens te beperken, maar dat kan alleen in bepaalde omstandigheden.
We hebben ze hieronder beschreven.

 • Als
  jouw bezwaar tegen een verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd
  belang, dan zal MAKE fashion iedere verdere verwerking van
  persoonsgegevens beperken, mits is geverifieerd dat het belang
  gerechtvaardigd is.
 • De
  verwerking van jouw persoonsgegevens heeft onrechtmatig plaatsgevonden en
  jij wil dat de verwerking van je gegevens wordt beperkt.

Klachtenrecht
Je hebt als klant het recht om een klacht
in te dienen bij een toezichthoudend orgaan, zoals de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Recht op intrekken van toestemming
Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens mag je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, tenzij wij op
grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn persoonsgegevens langer te
bewaren.

Beveiliging van jouw gegevens

MAKE fashion heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: 1) opslag van die
gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde
back-ups, en 2) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door
een unieke gebruikersnaam en wachtwoord 3) monitoren van pogingen tot inbraak.
Als er daadwerkelijk inbraak plaatsvindt zullen wij de nodige maatregelen
nemen. Mochten er gevoeligheden zijn dan zullen wij die repareren 4) Wij
zorgen ervoor dat de systemen die wij gebruiken beschermd worden tegen malware,
virussen en hacking 5) De verscheidene technologie en software die wij
gebruiken is up-to-date 6) Gegevens transport van het ene naar het andere
systeem zal veilig en gecontroleerd plaatsvinden 7) De partners waar we mee
werken zijn verplicht om beveiligingsmaatregelen te nemen om de geheimhouding
van jouw gegevens te waarborgen.

Ondanks dat MAKE fashion alle mogelijke
beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van
jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan
het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

Updates van onze privacyverklaring

Om onze privacyverklaring up to date te
houden moet deze zo nu en dan worden bijgewerkt. De nieuwste versie van deze
verklaring zal altijd te vinden zijn op onze website. We zijn niet verplicht om
updates in deze verklaring te communiceren dus we adviseren je om deze zo nu en
dan opnieuw te bekijken, voor het gemak zullen we erbij vermelden wanneer deze
voor het laatst vernieuwd is.

 

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Continue Shopping
0

No products in the cart.